Ruud Beekmans
Secretaris

http://www.ethc.nl

Gegevens: Als u ons een mailtje stuurt dan verzoeken wij u graag duidelijk aan te geven wat uw vraag is en wat uw gegevens zijn zoals: Naam, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer, mobielnummer en e-mailadres. U mag ook vermelden welk ras u zelf fokt of houdt.