Jongdierendag ETHC 2012 PDF Afdrukken E-mailadres

Jongdierendag ETHC 2012

Op zondag, 26 augustus hield de ETHC haar jaarlijkse jongdierendag.

Vanaf 9.30 uur waren de leden met hun dieren welkom bij voorzitter Rob Jacobs die daartoe een schuur had omgebouwd tot ‘tentoonstellingsruimte’. Per definitie gaat het bij een jongdierendag van de ETHC niet om keuren maar om beoordelen met een praatje. Dit houdt in dat er ook dieren worden ‘besproken’ die normaal niet op een tentoonstelling te zien zijn. En daar gaat het bij de ETHC juist om. Om iets te leren van je fouten. Keurmeester Adri Brouwers uit Roosendaal kweet zich voortreffelijk van z’n taak. Van elk te bespreken ras had hij wat op papier gezet wat als leidraad bij de bespreking kon dienen en wat hij aan de fokker als naslag uitreikte.


De volgende rassen werden door de keurmeester beoordeeld en besproken met de desbetreffende fokker: New Hampshire kriel, Wyandotte kriel, Hollandse kriel, Chabo, Ko Shamo, Orpington groot.
Algehele indruk: een prima fokjaar voor de ETHC-fokkers.

Naast de meeste eigen leden waren er ook nog geïnteresseerden die ook het e.e.a. hebben kunnen opsteken. Mogelijk is bij hen de interesse voor de hoendersport gewekt en wellicht volgt er een lidmaatschap. Dat zou geweldig zijn.

Rond 14.00 uur was alles afgerond en kon teruggekeken worden op een leerzame dag met dank aan de leden, de belangstellenden, de keurmeester en uiteraard Rob Jacobs voor zijn gastvrijheid.

Voor het fotoalbum van deze dag  klikt u hier.

Graag wil ik u nog wijzen op de gezamenlijke jongdierendag welke gehouden wordt op 22 september 2012 te Waalwijk. Voor informatie over die dag klikt u hier.