Hokbezoek 2014 bij Franc en Mieke Beekmans PDF Afdrukken E-mailadres

Hokbezoek op 28 Mei 2014 bij Franc en Mieke Beekmans

 

De ETHC houdt elk jaar een hokbezoek. We zijn dan op een avond te gast bij een lid en kunnen dan de huisvesting en zijn/haar fokresultaten bewonderen. Dit jaar waren we op woensdag, 28 mei op bezoek bij Franc Beekmans. Franc is jurist, erevoorzitter van ‘Kleindierliefhebbers Nederland’ en tweede voorzitter van  KNV Ornithophilia. Hij heeft veel betekend (en nog) voor de kleindiersport in Nederland. Dat is ook onze koning niet onopgemerkt gebleven. In januari 2014 kreeg werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij woont samen met Mieke die dierenarts is. Beiden hebben ze dezelfde hobby: vogels en kippen. Franc fokt al meer dan 30 jaar Ukkelse baardkrielen. En ook hun kinderen wordt de liefde voor dieren met de paplepel ingegeven door de her en der verspreid staande caviakooien zoals later zal blijken.

Als je bij Franc en Mieke de oprit oprijdt, word je meteen al geconfronteerd met nestmogelijkheden voor de vrij in de natuur levende vogels. Dat je bij een liefhebber van gevederde vrienden op bezoek gaat blijkt ook als je je blik naar boven richt. Ondanks dat je geen kerktoren ziet met een haan zie je wel de schoorsteen van hun huis met daarop een koppel Ukkelse baardkrielen die samen de windrichting aangeven. En als je dan aanbelt en je ziet door het glazen paneel van de voordeur iemand open komen doen dan zie je dat door gezandstraald glas met de afbeelding van een groep vogels waaronder een korhoen.

Franc doet open. Er zijn al een aantal ETHC-ers. Na een gesprekje over het aquarium in de hal worden we uitgenodigd voor de koffie in de werkkamer van Franc. Het is er ruim en aan zijn werktafel kunnen we met gemak met z’n tienen plaats nemen. Een lange wand van een meter of vijf wordt in z’n geheel in beslag genomen door een tweeëneenhalve meter hoge boekenkast met daarin de vakliteratuur van Franc en Mieke. Franc en Mieke serveren de koffie met koek en iedereen zit al snel op z’n praatstoel. Omdat het al een hele tijd geleden is dat Franc actief betrokken was bij een activiteit van de vereniging wordt er veel gepraat over vroeger en dan met name de leuke anekdotes. Op verschillende plekken aan de tafel hoor je dan ook af en toe mensen in lachen uitbarsten.

Na de koffie worden we uitgenodigd om, nu het nog licht is, de tuin in te gaan. Aan de zijkant hebben Franc en Mieke een prachtige, in een zestal compartimenten opgedeelde volière. Veel soorten van zebravinken tot een exotisch duifje vliegen door elkaar heen. Dat is niet zo met de grasparkieten. Een groepje van zo’n 20 dieren zit in een apart gedeelte. Franc vertelt dat het vogelrevalidatiecentrum uit Zundert met zo’n stuk of 7 parkieten in de maag zat. Franc heeft ze bij hem gehuisvest en nu is het al zo’n hele groep. En zo is het ook met de zebravinken, de spitsstaartjes enz. Overal zie je jonge dieren. En natuurlijk op de grond de Ukkelse baardkrielen. Kortom, een prachtig en levendig tafereel waar je niet op uitgekeken raakt.

Dan troont Franc ons mee naar een losstaand hok waar hij de kuikens van de Ukkelse baardkrielen aan het opfokken is. Hij heeft drie rondes gebroed. Het is een prachtig gezicht die kuikentjes met al een begin van een baard en pootbevedering.

Franc en Mieke onderhouden de tuin zelf. Overal zie je nestkastjes. Het blijkt zelfs dat er in de tuin 3 paartjes roodborstje broeden, koolmezen, winterkoninkjes en 2 paartjes merels. Bij de merels is het, zo vertelt Franc, dat er een denkbeeldige scheidslijn door de tuin loopt die alleen de merels kennen en die bij overschrijding tot gevechten leidt.

Binnen worden de gesprekken en dan met name over vroeger, voortgezet. De ene anekdote volgt op de andere. Wellicht nog hier en daar aangedikt, mogelijk een gevolg van de consumptie van geestrijk nat.

Om half elf gaan de meeste ETHC-ers naar huis. We zijn dan op bezoek geweest bij een, nee twee liefhebbers pur sang. We hebben er in ieder geval iets van opgestoken, nl hoe je ook de liefhebberij kunt beoefenen. Maar niet iedereen van ons heeft die mogelijkheden.

Franc en Mieke, bedankt voor jullie gastvrijheid. Het was een gezellige en leerzame avond. En Franc, we hopen dat de hernieuwde kennismaking er toe zal leiden dat je ook tijd zult kunnen vrijmaken voor andere activiteiten van de club. Jouw kennis is daarbij zeer gewenst

Charles Verhoosel, secr.ETHC