Hoe kunt u lid worden van ETHC Afdrukken E-mailadres

Hoe kunt u lid worden van onze vereniging

Wij hopen dat deze site uw interesse zal wekken en u over de streep gaat trekken om lid te worden van onze club. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die zich bezig houden met het houden en/of fokken van Hoenders, Dwerghoenders en Siervogels. Indien u daar behoefte aan heeft, is het mogelijk geheel vrijblijvend eerst een bijeenkomst bij te wonen voordat u beslist om lid te worden. Data zijn verkrijgbaar via onze Secretaris.

Als u ons een mailtje stuurt dan verzoeken wij u graag duidelijk aan te geven wat uw vraag is en wat uw gegevens zijn zoals: Naam, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer, mobielnummer, e-mailadres en welk ras u zelf fokt of houdt.

Om lid te worden hoeft u alleen het mailformulier naar onze Secretaris op te sturen met uw gegevens zodat de secretaris dan met u contact kan opnemen. De secretaris zal u informeren omtrent het lidmaatschap en wat er zoal bij komt kijken. Ook als u vragen heeft over onze vereniging of over Hoenders, Dwerghoenders en Siervogels, neem dan contact op met onze secretaris. Deze zal dan kijken of er binnen onze vereniging iemand is die uw vraag kan beantwoorden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij onze club.

Bestuur en Leden ETHC